A sokszínű platform-munka Európában

2018. november

Az internet használatán alapuló platformalapú munka – tipikus példája a taxi alternatívájaként ismertté vált Uber – egy olyan foglalkoztatási forma, amely online platformot használ a fizetett munkára vonatkozó kereslet és kínálat összehangolására.

Európában a platformalapú munka még messze nem öltött tömeges méreteket, de viharos gyorsasággal terjed. Gazdasági és társadalmi potenciálja alapján napjainkra már számos, többnyire „közösségi gazdaság”, avagy „digitális egységes piac” néven ismert uniós szakpolitikai kezdeményezés sorakozott fel a lehetőségek kiaknázásának elősegítése érdekében. Ezek sorába illeszkedik az Eurofound szeptemberben közzétett kutatási jelentése is, amely tíz különböző platformalapú munkatípus feltérképezése, s a három leggyakoribb forma részletes vizsgálata alapján fogalmazza meg szakpolitikai iránymutatásait.  

A kutatási jelentésben részletesen bemutatott platformalapú munkák képzettségigénye az alacsony szinttől a közepesen át, a magas képzettségig terjedt; az elvégzett munkák spektruma a képzettséget nem igénylő mikro feladatoktól – „klikk munka” – a legkülönbözőbb szakértői körök komplex projektjeiig húzódik. A foglalkoztatottak egy része csupán ilyen típusú munkákat végez, mások kiegészítő jövedelemszerzésre használják, megint mások a megfelelő, avagy „álomállás” megtalálásáig végzik ezt a munkát, míg vannak olyanok is, akik egyszerűen élvezik ezt a fajta önálló, kreatív munkavégzési lehetőséget.

A platform-munka egyes fajtáinál az online alkalmazáson keresztül valósul meg a tevékenység, más esetekben csak a feladat és a „késztermék” (pl. fordítás esetében) közlekedik ily módon, míg egyes további esetekben a munka a résztvevők komplex együttműködésére épül. A kutatás során értékelt szempontok közé tartoznak a fizikai és szociális környezet, az autonómia, a foglalkozási viszony, a szociális védelemhez való hozzáférés, a kereset és az adózás.

A szakpolitikai ajánlások fő üzenete szerint a platform-munka sokszínűsége és változó karakterisztikái alapján az egyetemes szemléletű kezelési mód helyett, az egyes munkafajták jellemzőire építő specifikus megközelítést szükséges alkalmazni olyan általános kérdések megválaszolására is, mint a foglalkoztatási viszony és a hozzáférhető szociális védelem meghatározása.

Az érdemi és eredményes szakmai viták lefolytatásához mielőbb az érintettek közreműködésével az alapfogalmak definiálása és kölcsönös elfogadása szükséges. Többek között ez képezhetné az alapját a szakpolitikai döntések megalapozásához nélkülözhetetlen információs és adatrendszerek kialakításának is. A platform-munka hatékonyságának növeléséhez a kereseti és adózási rendszerek ösztönző átalakítása szükséges.

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/employment-and-working-conditions-of-selected-types-of-platform-work

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001hu1.pdf