P&P Stratégiai barométer 2011

 

P&P Stratégiai Barométer 2011

394 nemzetközi szinten dolgozó topmenedzser nyilvánított véleményt a mai körülmények között legfontosabb vezetői kvalitásokról, vállalati stratégiai, és HR stratégiai kérdésekről a Dr. Pendl & Dr. Piswanger Vezetői Tanácsadó hazai és kelet-európai kutatásában.

A legfontosabb vállalati stratégia 2011-ben: új piacok szerzése

A válaszadó menedzserek 14,6%-a tartja fontosnak az új piacok elérését, feltárását és megszerzését, a fontossági sorrendben közvetlenül a vállalat stabilitásának megteremtése 13% és a költségcsökkentés 13% után. E két utóbbi faktor második helyen való megjelenése egyértelműen utal a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetre. A termék- és szolgáltatási portfolió növelése került a harmadik helyre, mutatván, hogy a válságból való kitörést sok vezető előre meneküléssel, expanzióval képzeli el.

Ez a környezetünktől való eltérő szemléletről vall, mivel Kelet Európa más országaiban az első helyet a folyamatok optimalizálása szerezte meg.

A rangsorban utolsó helyre került a környezetbarát megoldások fejlesztése és az egyes tevékenységek vállalaton kívülre helyezése (outsourcing). Sokatmondó, hogy a kutatás-fejlesztésbe való befektetés 1,6%-al az utolsó előtti helyet szerezte meg, bár ez a trend a legtöbb kelet-európai országban, még Ausztriában sem nagyon eltérő a miénktől.

Az ügyfél-elégedettség javítása Bulgáriában, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában is fontos tényezője egy vállalat sikerének, Magyarországon  a vezetők mindössze 5%-a ért ezzel egyet.

A munkahelyi légkör javítása, a dolgozói elkötelezettség növelése

15,6%-kal került az első helyre a munkahelyi légkör javítása és a dolgozói elkötelezettség növelése a 14 legfontosabb HR stratégiai intézkedés közül. Szorosan utána a vezetői kompetenciák fejlesztése következik 12,3%-kal majd a harmadik helyen az egyéni és csoportos személyzet és szervezetfejlesztés áll.

Itt nem nagy az eltérés a minket körülvevő országoktól, ahol a legtöbben a személyzet és szervezetfejlesztés, továbbá a vezetők fejlesztése került az első helyre. Kivétel ez alól, egyben érdekesség, hogy Csehországban és Szlovákiában a vezetők nem tartják igazán fontosnak a saját maguk fejlesztését.

A munkahelyi légkör javításának Szerbiában nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget. A cseh menedzserek 23%-a nyilatkozta, hogy a teljesítménymenedzsment kiemelkedő fontosságú, miközben Szlovákiában erre nem fókuszálnak.

A hazai adatok szerint fontosságot tulajdonítunk még a vállalkozói típusú gondolkodás fejlesztésének, miközben az utolsó helyre került a tehetségmenedzsment, a karriermenedzsment és a béren kívüli juttatások optimalizálása.

A munkaadók megkülönböztetése (employer branding) lassan teret nyer térségünkben is, többnyire középen helyezkedik el a prioritások listáján.

Stratégiai gondolkodás

Nálunk a megkérdezettek 20%-a pozícionálta az első helyre a stratégiai gondolkodást és ez konszenzust jelent a megkérdezett országok menedzserei között. A kelet-európai régió eredménye ebben az egyben megegyezik a korábbi, a világ további 14 országára kiterjedt kutatásunkkal, ahol az amerikai, vagy távol keleti menedzserek többsége szintén ezt a kvalitást tette a legfontosabb helyre. 

Ausztriához hasonlóan nálunk is a határozottság, a döntésképesség kapta a második helyet 13,1 %-al, majd rögtön ezt követi a hitelesség 12,3%-al.

A legkevésbé fontosnak tekintett kvalitások: bátorság, a kockázatvállalás, a jó elemző készség és a magával ragadó stílus (drive) egyenlően 1,5%-kal foglalja el az utolsó helyeket a fontossági listán.

A kockázatvállalás hátrasorolása a legtöbb országban jól mutatja, hogy a vezetők óvatosabbá váltak.

Visszaigazolt várakozások

A kutatási eredmények egybevágnak a tapasztalatainkkal. A legutóbbi felső vezető keresési és kiválasztási megbízásaink során a stratégiai gondolkodás a legfontosabb elvárások közé emelkedett. A jelenlegi bizonytalan, nehezen kiszámítható gazdasági környezetben megbízóink döntésképes, határozott és hiteles vezetőkre szeretnék bízni a gazdálkodó szervezeteket. Ahhoz, hogy az eddig még meg nem élt nehéz feladatok megoldásához a vezetői csapatot és a dolgozókat is motiválhassák, mozgósíthassák, nem árt egy kis karizma sem! 

 

Budapest, 2011. november 2.