Pandémia és a globális munkaerőpiac

Zádori Iván – Nemeskéri Zsolt – Szabó Szilvia szerzők tollából „Deglobalizáció vagy reglobalizáció? Munkaerőpiac a vírus előtt, alatt és után” címmel jelent meg az Új Munkaügyi Szemle idei 3. számában az a vitaindító tanulmány, amely számos és meghatározó kérdést vet fel a COVID-19 által generált válsággal kapcsolatban. Például: a válság milyen hatással lehet a termelési láncokra, a mobilitásra; miért nincs teljes globális munkaerőpiac; mi lesz munkaerőpiacon kockázati csoportonként jelen lévő munkaerővel; mennyire befolyásolja az automatizálást, a robottechnológiát? Fő kérdésként teszik fel a szerzők, hogy a tapasztalható deglobalizációs folyamatok ellenére a jelenlegi lépések a korábbi állapotokhoz történő visszatérés felé mutatnak, azonban koránt sem biztos, hogy ez a visszatérés tényleges visszatérés lesz-e, vagy új rendező elvek alapján kialakuló reglobalizáció? A szerző hozzászólásában a globalizáció néhány meghatározó jellemzőjéről, ellentmondásairól, valamint a pandémia munkaerőpiaci hatásairól fogalmaz meg észrevételeket, gondolatokat.

PDF

Lapszám: 
2020/4