Pályaalkalmassági vizsgálatok és alkalmazásuk az emberi erőforrások kiválasztásában – különös tekintettel a személyiségtesztekre

 A tanulmány megírása azt a célt szolgálta, hogy bemutassa az emberi erőforrások kiválasztásában igénybe vehető pályaalkalmassági vizsgálatokat és azok használatát, különös tekintettel a személyiségtesztekre. A cél elérése érdekében felsorolásra és röviden bemutatásra kerülnek a projektív tesztek és személyiség kérdőívek legfontosabb fajtái. A projektív teszteken belül a Rorschach-teszt, a Szondi-teszt, a TAT (Thematic Apperception Test), a rajz-tesztek és a Lüscher-teszt kerül részletezésre. A személyiség kérdőíveken belül a 16PF (16 Personality Factors), a CAPTain Analízis, a CPI (California Psychological Inventory), az MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), az MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), az MPI (Maudsley Personality Inventory), az OPQ (Occupational Personality Questionnaire) és a TCI (Temperament and Character Inventory) kerül taglalásra.

PDF

Rovat: 
Archív 2019
Lapszám: 
2019/5