OECD Gazdasági tanulmányok: Magyarország 2012

 
A nemzetközi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) másfél-két évente készít a tagjairól politikai ajánlásokat is tartalmazó ún. ország-tanulmányt, amelyben a makrogazdasági, pénzügyi folyamatokon túlmenően egy-egy kiválasztott humán ágazat helyzetére is kitér. A Magyarországról ez évben készített gazdasági elemzés kiemelt témája a munkapiac.
 
Az OECD ajánlása értelmében növelni kell az aktivitási rátát, mert a foglalkoztatás alacsony szintje az ország egyik legnagyobb gondja. A munkapiaci részvétel bővítése érdekében, különösen az alulreprezentált munkapiaci rétegek esetében meg kell könnyíteni a munka és a család összeegyeztetését, továbbá az oktatást a munkapiac igényeihez kell igazítani, és szűkíteni kell a korai nyugdíjazás lehetőségeit. Rövidtávú prioritásként a munkanélküliségi ráta gyors csökkentése szükséges a szociális problémák megfékezése és a strukturális munkanélküliség megelőzése érdekében.

A tanulmányról bővebben  itt.