A női karriertípusok és jellemzőik

 

A köznapi karrier fogalom szerint – akár pejoratív, akár pozitív kicsengéssel – ha valaki „karriert futott be”, azt jelenti, hogy „vitte valamire”, elért valamilyen társadalmilag magasra értékelt pozíciót. A karriert építő nő ugyanakkor meglehetősen gyanús, aki vélhetően elhanyagolja „eredeti” hivatását, az anyaságot. A tudományos karrierfogalom természetesen semleges, nem tapad hozzá sem pozitív, sem negatív értékítélet. A munkaerőpiachoz való viszony szempontjából a nők háromféle karriertípusba sorolhatók. A tanulmány ezek jellemzőit ismerteti, és bemutatja, hogy Magyarországon milyen igény, lehetőség mutatkozik a különböző női karrierutak iránt. Végül felhívja a figyelmet az ilyen típusú vizsgálatok gyakorlati jelentőségére.

letöltés

 

Lapszám: 
2016/1