Néhány újragondolást igénylő, a munkaviszony-megszüntetéshez kapcsolódó probléma

A munkaviszony megszüntetése bekövetkezhet a felek kölcsönös megegyezésével, rendes és rendkívüli felmondással mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről. Ezeknél az eseteknél a munkaviszony megszüntetése megvalósulhat jogellenesen is. Ezekkel kapcsolatos néhány olyan problémát kívánok elemezni, amelyekkel a bírói gyakorlat több ízben is találkozott, és amelyeknél jó lenne, ha vagy az Mt. vagy a Legfelsőbb Bíróság (LB.) adna konkrétabb szabályozást, iránymutatást, aminek kidolgozásánál figyelembe lehetne venni néhány nyugat-európai állam megoldását is.

PDF

 

 
Lapszám: 
2010/3