Nagy léptekkel a menedzsmentkutatás útján. In memoriam: Prof. Norbert Thom

NAGY LÉPTEKKEL A MENEDZSMENTKUTATÁS ÚTJÁN

In memoriam: Prof. Norbert Thom

 Egy szomorú, családi emailből értesültünk a keserű hírről. Hosszú, nehéz betegség után, amellyel szemben a legutolsó pillanatig elszántan és bátran harcolt, 2019. április 21-én, életének 73. évében elhunyt Prof. Dr. Norbert Thom.

Hazánkat tekintve, távozása számos magyar kutató számára hagy űrt maga után, akikkel hazánkban, vagy svájci ösztöndíj keretében a Berni Egyetemen már évtizedekkel ezelőtt megismertette a menedzsmentkutatás aktuálisan legfrissebb tudományos eredményeit.

Norbert Thom üzemgazdaságtant tanult a Kölni Egyetemen, ahol a végzést követően a doktori fokozatot is megszerezte és később a habilitációját is itt teljesítette. Tudományos karrierjét a Giesseni Egyetemen (D) kezdte, majd a Freiburgi Egyetem (CH) és a Berni Egyetemen folytatta, ahol kinevezett Professzorként 1991 - 2001 között megalapította, majd vezette a Szervezési és Személyzeti Intézetet (IOP). Szerteágazó tevékenységére példa, hogy aktív tagja volt a Public Management Kompetenciacentrumnak. Gyakorlatorientált kutatási munkájának elismeréseként számos svájci vállalat igazgatótanácsának volt tagja és nagy sikerű nyilvános fellépései mindig hordozták a rá jellemző arculatot.

Igazgatóként a Szervezési és Személyzeti Intézetet (IOP) vezetését nagy elkötelezettséggel és szenvedéllyel látta el. Tevékenysége alapján Norbert Thom nem csak a tudományos kutatómunkájával, hanem mint elkötelezett tanár és támogató alkotott maradandó, kiemelkedő eredményeket. 2016-ban alapította meg a Norbert Thom Alapítványt, azzal a céllal, hogy a „Public und Private Management” témakörben a svájci egyetemeken készülő tudományos munkákat támogassa. Magánemberként és egyetemi kutatásaiban is a gazdasági jólét elérésének tudományos megalapozásán fáradozott, nem csak a Berni Egyetemen, hanem Bern Kantonban és az egész országban.

Norbert Thom egész életében elszántan és kitartóan végezte elméleti és gyakorlati munkáját. Az üzemgazdaság kérdéseinek kutatásával számos tudományos eredményt ért el, különösen az általa nagyon kedvelt Personalmanagement területen. A Public Management és az innováció kutatás területén elismert, és nagy figyelemmel kísért publikációkat tett közzé. Publikációi több nyelven is megjelentek. A legtöbb munkája a közvetlen vállalati gyakorlati alkalmazásra és annak hosszú távú fenntarthatóságára fókuszál a tudományos eredmények gyakorlatba ültetésének támogatásával. Norbert Thom sosem írt csupán az absztrakt elméletről, hanem minden esetben a tudomány intenzív gyakorlati hasznosulását kutatta.

Tudományos munkájának áttekintésére elég, ha megnézzük a Berni Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, az általa alapított Szervezési és Személyzeti Intézet honlapján a legfrissebb eredményeket, hogy lássuk, iskolaépítő munkája nemzetközi szinten folyt és munkássága eredményeként szinte nap, mint nap jeletek meg publikációi.

A tehetségmenedzsment témakörben – a napjainkban hazánkban zajló folyamatokról – még részvételével indítottunk kutatást. Halálával ez a munka törést szenvedett, de rá való tekintettel is be kívánjuk fejezni a megkezdett munkát, a folyamatban levő kutatást és annak eredményeiről tájékoztatást kívánunk közzétenni.

A tudományos utánpótlás nevelését Norbert Thom nem csak kötelességnek, hanem szívügyének is tekintette. Diákjai és tudományos munkatársai nagyra értékelték a tőle tapasztalt készséget és motiváltságot a tudományos tanácsadásra és személyes támogatásra. Hálával gondolnak azon lehetőségek biztosítására, amelyek segítségével kutatómunkájukat eredményesen tudták fejleszteni. A rá jellemző nyitottságból fakadóan tudását nemcsak hazája számára, hanem nemzetközi szinten tette elérhetővé, így mi, magyar kutatók is közvetlenül, vagy közvetve részesülhettünk ebből.

A Tőle kapott segítséget és támogatást nem felejtjük el és tiszteletreméltó emlékét megőrizzük!

ZÖLDRÉTI ATTILA