Munkaviszony vagy megbízási jogviszony? A vezetői szerződések minősítése

Örökzöld témaként újra és újra felbukkan a vezető állású munkavállalók és a vezető tisztségviselők jogi helyzetének elemzése. Erre egyrészt az ad alapot, hogy e vezetők különböző jogterületek, a munkajog illetve a társasági jog eltérő szerepet betöltő jogintézményei. Másrészt pedig gondot okoz a két törvény tartalmi összhangjának hiánya.

Lapszám: 
2009/4