A munkavállalói elkötelezettség növelésének hatása és lehetőségei

Az elkötelezettség divatos fogalom, amelyet azonban nagyon sokféleképp értelmeznek, és hatásairól, alakíthatóságáról sokféle, gyakran leegyszerűsítő vagy éppen illúziókat keltő nézet van forgalomban. A szerző célja, hogy áttekintse, rendszerezze az elkötelezettség fogalmáról, hatásairól, alakíthatóságáról kialakult nézeteket, külön kitérve a  juttatások szerepére. Ennek érdekében egyrészt bemutatja a munkavállalói elkötelezettség fogalmát, alátámasztva, hogy miért is hasznos az elkötelezettség a dolgozók és a vállalatok számára. Másrészt a munkavállalói elkötelezettség kialakulását boncolgatja, azonosítva, hogy mik azok az úgy nevezett mozgatórugók, amik az elkötelezettség keletkezésében szerepet játszanak, melyek a munkavállalók számára a legfontosabb elkötelezettségnövelő tényezők, illetőleg milyen szempontokat érdemes a vállalatoknak figyelembe venni, mielőtt az elkötelezettség erősítésének érdekében akciókat terveznének vagy hajtanának végre. A szerző továbbá  összeállított egy olyan irodalomjegyzéket, amely segítséget jelenthet a téma további kutatására vállalkozók számára a fogalmi sokszínűségben való eligazodáshoz.

letöltés

 

Lapszám: 
2016/4