A munkaügyi és a szociális intézményrendszer integrációjáról

A munkaügyi és szociális intézményrendszer szervezetileg, szabályozásban, módszertanilag egymástól elkülönül, jóllehet az általuk kiszolgált ügyfélkör számos tekintetben azonos. Az integrációt szolgáló törekvések legegyszerűbb, de a kapcsolódó ügyfélkör kiszolgálása tekintetében jelentős változást nem hozó formális döntése a munkaügyi és a szociális ágazat irányításának közös minisztériumba szervezése volt. Ezt a formális megoldást az elmúlt években több, jelentőségében eltérő, de céljában, tevékenységében és eredményében összehasonlítható modell követte. A tanulmány ezen integrációs modellek közül három összehasonlítása és egyben kritikája révén olyan következtetések levonását célozza, amelyek adalékul szolgálhatnak a jövőben alkalmazható, az eddigieknél több szakmai sikerrel és hatékonyabb közpénz-felhasználással kecsegtető modell körvonalainak meghatározására.

Lapszám: 
2010/2