Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség 50 felett

 A tanulmány azt boncolgatja, hogy mennyire alkalmazkodóképesek a hazai 50 évet betöltött munkavállalók. Rövid elméleti áttekintés után egy kérdőíves vizsgálatra alapozva elemzi a munkaerő-piaci tájékozódást, a munkanélküliségre való felkészültséget, a flexibilis munkaidőrendszerekkel szembeni nyitottságot, az ingázási hajlandóságot és a végzett munkatevékenységben megnyilvánuló váltási készséget (pályamódosítás, átképzés). A magyar munkaerőpiac fontos jellemzője, hogy nagy rugalmasságot igényel a munkavállalóktól. A mai 50 év felettiekről feltételezhető, hogy a rendszerváltás idején, amikor új társadalmi jelenségként megjelent a munkanélküliség, már megfelelő helyzetfelismeréssel bírtak ahhoz, hogy a gazdasági-társadalmi fordulópontot kellő komolysággal kezeljék, ugyanakkor nyitottak voltak az új lehetőségekre és a váltásra is. A tanulmány eredményei csak részben támasztják alá ezt a feltevést.

letöltés

 

Lapszám: 
2013/4