Migráció és hazatelepülés a tudományos fokozattal rendelkező fiatal biológusok körében

A tanulmány a tudományos fokozattal rendelkező fiatal biológusok életpályájának külföldi munkavállalással, illetve hazatelepüléssel összefüggő eseményeit elemzi. Azonosítja a migráció szempontjából meghatározó életpálya alakító tényezőket, az egyes életpálya fordulópontokon jellemző döntési mechanizmusokat és leírja a tudományos munkaerőpiac működésének egyes jellegzetességeit. A publikáció alapját képező vizsgálat a szociológia kvalitatív eszközeit használja, feltáró jellegű kutatás, melynek során félig strukturált interjúk, valamint fókuszcsoport beszélgetések zajlottak. Ennek megfelelően a közölt megállapítások a későbbi életpálya kutatások vizsgálati kereteinek megalapozásához, hipotézisállításához kívánnak hozzájárulni.

 

Lapszám: 
2011/1