Mi áll a munkaerő-piaci kereslet és kínálat kiegyensúlyozatlanságának hátterében? A közgazdászok helyzetének bemutatása

A strukturális munkanélküliség a magyar valóság szerves része, csökkentése érdekében a keresleti és kínálati oldal alaposabb megismerése kulcsfontosságú. A tanulmány a munkaadói igényeket a szakirodalmi adatok elemzésén keresztül igyekszik bemutatni, míg kínálat jellemzésére egyetemi hallgatói kompetenciák, valamint a hallgatók által érzékelt munkaadói elvárások feltárására irányuló kérdőíves kutatás segítségével került sor. A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon a munkaerőpiacon a kompetenciák terén megfigyelhető eltérés a kínálati oldal nem megfelelő informáltságából, a munkaadók elvárásainak nem megfelelő ismeretéből származik, vagy individuális, esetleg felsőoktatási probléma húzódik a háttérben.

letöltés

 

Lapszám: 
2013/3