A luxemburgi ombudsman munkaügyi aktivitása

Az ombudsman jogintézménye Luxemburgban és Magyarországon hasonló elvek és szabályok mentén működik, így a luxemburgi ombudsman gyakorlata párhuzamba állítható a magyarországi alapvető jogok biztosának gyakorlatával. A luxemburgi ombudsman munkaügyi aktivitása számos praktikus haszonnal járó jogesetre világít rá. Ezek a magyarországi munkajogtudomány és a külföldön munkavállalásra készülő magyar polgárok számára is iránymutatással szolgálhatnak. Luxemburgban az ombudsmanok többnyire tapasztalt politikusok, akik korábban magas politikai tisztségeket – kormánytag, képviselő stb. – töltöttek be, s így jó rálátásuk van a luxemburgi jogrend működésében rejlő hiátusokra. Az ombudsman sokszor ezeket a hiátusokat használja fel, hogy humánus jogértelmezéssel segítse a munkavállaló személye mögött megbúvó embert. Az álláskereső többnyire egyúttal családtag is, akinek a jövedelme esetleg nem csupán egy, de két-három ember megélhetését is hivatott biztosítani. A luxemburgi ombudsmani gyakorlat az alapvető jogok védelmének egyik kiforrott példája.

 

Lapszám: 
2012/3