A leköszönt Juncker-bizottság munkaügyi és szociális prioritásai

(2019. december)

A november végén leköszönt Juncker-bizottság 2014 őszén a mandátumát több szociális Európa ígéretével kezdte; öt év alatt „szociális AAA minősítést” kívánt elérni. Az Unió szociális piacgazdaságának modernizálása során érzékelhetően nagyobb hangsúlyt kapott a foglalkoztatás és a szociális teljesítmény. Az eredményeket összegző bizottsági kiadvány a foglalkoztatás bővülése és a szociális szempontok átfogó erősítése mellett különösen a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítását részletezi, míg más célok tekintetében, mint a munkaerő-mobilitás fejlesztése, a szociális jogalkotás modernizálása és a szociális párbeszéd újraindítása mérsékeltebb előrehaladást mutat.

A foglalkoztatás terén robusztus előrelépés történt: a Juncker-bizottság hivatalba lépése óta 14 millió új munkahely jött létre. A 73% fölötti (EU 28) foglalkoztatási ráta minden korábban mértnél magasabb, a 6,3%-os munkanélküliségi ráta pedig „történelmileg” a legalacsonyabb értéket mutatja.

Az ifjúsági munkanélküliség ugyan még mindig 14,2%, azonban a 2013 évi 24%-os csúcsához képest jelentősen csökkent. Ennek érdekében a Bizottság különösen sok kezdeményezéssel élt. Kiemelendő az uniós finanszírozással megvalósuló Ifjúsági Garancia, illetőleg az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés program, melyek költségvetését a Bizottság folyamatosan, legutoljára még ebben az évben is megemelte. Ugyancsak a fiatalok foglalkoztatási perspektíváinak javítását célozta az Erasmus típusú programok kiterjesztése, továbbá a szakképesítések, szakmai készségek és kompetenciák fejlesztését, kölcsönös elismerését célzó számos új bizottsági indítvány (ErasmusPro, Új európai készségfejlesztési program, stb.).

A megcélzott „AAA” szociális minősítés egyik legmeghatározóbb mérföldköve a bizottsági mandátum félidejében, 2017-ben elfogadott Szociális Jogok Európai Pillére. A Szociális Pillér 20 alapelv európai szintű érvényesítésével további jogokat és hatékonyabb jogérvényesítést biztosít az EU polgárainak a következő három átfogó területen: esélyegyenlőség és munkavállalási jog, tisztességes munkafeltételek, szociális védelem és társadalmi befogadás.

A Bizottság további szociális eredményei közül kiemelendőnek tartjuk az új uniós munkaügyi intézmény, az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozását, amely az erősebb munkavállalói jogérvényesítést célozza a vándorló uniós munkavállalók esetében, az EU-n belüli méltányos munkaerő-mobilitás elősegítésével. A szociális jogalkotás megújítása és reformja jegyében megalkotott közösségi jogszabályok közül a munkavállalók tájékoztatásáról és kiszámítható munkafeltételekről szóló irányelv jelentőségét hangsúlyozzuk. Az új jogszabály szélesebb jogokat kíván biztosítani a munkavállalók számára, különös tekintettel az Európa-szerte gyorsan terjedő új, atipikus foglalkoztatási formákban (pl. ideiglenes foglalkoztatásban, részmunkaidőben, ügyeleti, illetve behívásos rendszerben, stb.) dolgozók számára.

Bővebben:

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf