Látkép a munkaerőpiac közgazdaságtani vetületéről

 A szerző egy közgazdász szemén keresztül mutatja be a munkaerőpiac vizsgálatának elméleti talpköveit. A szellemi és szakmai körsétát végig valós példák kísérik, amik segítik a befogadást a gyakorlati szakemberek számára éppen úgy, mint a témával még csak ismerkedőknek. A tárlat tematikus elemkészlete felöleli a modellalkotás lényegét, a modell alkotóelemei tulajdonságainak tárgyalását, szereplőinek optimális viselkedését alapvetően a versenyzői környezet szabta korlátok között, végül a piaci egyensúly kialakulását. Kitekintő jelleggel ír a túlórázás lehetőségének viselkedésmódosító hatásáról, és a bérkülönbségek eltérő munkakörülmények okozta kialakulásáról.

letöltés

 

Lapszám: 
2016/3