A kulturális szektor foglalkoztatási sajátosságai az Európai Unióban a 2008–2014 közötti időszakban

Az infó-kommunikációs forradalom hatására az elmúlt évtizedekben a kultúra fogalmának és alkotói területének tág értelmezése vált általánosan elfogadottá, azaz a hagyományos kulturális területek mellett – mint például a képzőművészet és az előadó művészet – a videojáték ipar és a média is az ún. kulturális szektor meghatározó területei lettek. Tanulmányunkban először ismertetjük a kultúra fogalmának eltérő értelmezéseit, bemutatjuk, hogy a statisztikai szervezetek milyen szempontok alapján készítik el a kulturális szektor foglalkoztatására vonatkozó adatbázisaikat. Az elemzés fő részében az uniós tagállamok kulturális szektorainak foglalkoztatottsági adatait hasonlítjuk össze nemek, kor, iskolázottság és ágazatok szerint a 2008–2014-es időszakra vonatkozóan. Külön megvizsgáljuk a poszt-szocialista országok, azon belül Magyarország kulturális szektorának foglalkoztatottsági sajátosságait. Végül megpróbáljuk előre jelezni, hogy mi várható a közeljövőben az uniós tagállamok kulturális szektorának foglalkoztatásában.

letöltés

 

Lapszám: 
2016/1