A közepes jövedelmi csapda fázisai és a tartós felzárkózási pálya dilemmái Magyarországon

A hosszú távú fenntartható gazdasági fejlődés útjában számos akadály merülhet fel az egyes országok egyedi sajátosságai, valamint az egyre szorosabbra fűződő globális folyamatok, tendenciák és utóbbiakból fakadó válságjelenségek révén. A tartós felzárkózás egyik nem elhanyagolható és egyre nagyobb figyelemben részesülő potenciális kiváltó oka az ún. közepes jövedelem csapdája, amely számos endogén vagy exogén gazdasági és társadalmi feltétel együttállása esetén bontakozhat ki jellemzően egy átlagot meghaladó növekedési pályát követően az érintett országban, és akár évtizedekre is berekesztheti a további felzárkózást a megfelelő és hatékony gazdaságpolitikai beavatkozás hiányában. Vajon feltételezhető-e, hogy Magyarország az elmúlt évtizedek gazdasági, társadalmi és politikai eseményeinek fényében, illetve függő piacgazdaság voltának betudhatóan erősebb kiszolgáltatottságot mutat a jövedelmi csapda, valamint a tartós növekedési lassulások irányába?  

PDF

Lapszám: 
2021/2