Kommünikék a pályatanácsadás globális szakmai világából

2015. november

Két fontos globális esemény történt a karrier- és pálytanácsadás területén 2015-ben. Júniusban az USA-ban pályaorientációs szakmai világszimpoziumot rendeztek, szeptemberben pedig a szakma tekintélyes világszövetsége az IAEVG tisztújító közgyűlésére került sor Japánban.

Becsatornázni a fiatalokat a munkaerőpiacra!

2015. június 14-17-én Des Moines, Iowa állam fővárosa adott otthont a hetedik pályaorientációs szakpolitikai világszimpóziumnak (weboldal letöltése). 2011 decembere óta, amikor Budapest adott otthont a rendezvénynek (weboldal letöltése), ez volt a szervezet soron következő rendezvénye.

Az ICCDPP (cca. Karrier tanácsadás és Közpolitika Nemzetközi Központ) és a Kuder pályatanácsadó rendszereket fejlesztő cég közös rendezvényén közel húsz ország képviseltette magát, közöttük először vett részt a rendezvényen Tunézia vagy Nigéria. Az arab-muszlim országok megjelenése a szimpózium témaköreinek feldolgozása során jelentősen gazdagította a pálya- karrier tanácsadásról kialakított erősen angolszász túlsúlyos gondolkodásmódot.

A rendezvény kommünikéje „Remény a jövőben” címmel jelent meg. A fő témakört a fiatalok számára nyújtott tanácsadás képviselte. A szimpózium generális ajánlásai így szólnak;

1. A karrier és pálya-tanácsadási rendszereket és szakpolitikákat úgy kell kialakítani, hogy azok egyszerre célozzák a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát. Ennek az ajánlásnak egyértelmű kapcsolódása van a tanácsadási szolgáltatások megszervezésére és a tanácsadók képzéséhez.

2. Az egyéni karrier lefutása egy egész életpályát jelent, amely tele van döntési pontokkal. Az államok feladata, hogy olyan támogató rendszereket építsenek ki, amelyek az egyének döntéseit segítik, eligazítanak a munkapiaci kereslet igényei között. E rendszerek fő célja, hogy az egyének életpálya-építési kompetenciáinak (career management skills) fejlesztését lehetővé tegyék.

3. A pályaorientációs szakpolitikák és szolgáltatásoknak a munkaerő-piaci realitásokból kell építkeznie. Ez a világ egyes országaiban azt is jelenti, hogy a fiatalok szinte csak önfoglalkoztatottként vagy az informális gazdaságban találnak majd munkát. Bár a tanácsadási szolgáltatásoknak ez nem célja, amennyiben ez a realitás, akkor fel kell rá készíteni a fiatalokat.

4. A karrier-tanácsadási szolgáltatásoknak biztosítania kell, hogy minden fiatal olyan életpálya-építési készségekkel szerelkezzen fel, amely hozzásegíti őket a munkapiaci belépéshez, bennmaradáshoz, fejlődéshez.

1. A rendezvény főbb megállapításai az alábbi négy téma mentén csoportosulnak.

 • a munkaadók elköteleződése
 • pálya-tanácsadási szolgáltatásokat és politikát csak szektorközi politikára lehet építeni
 • a pálya-tanácsadási rendszereknek az oktatás és a munka világát összekötni képes infrastruktúrával kell rendelkezniük
 • a tanácsadási rendszereknek támogatnia kell a fiatalok munkatapasztalat szerzését
 • a munkába ágyazott tanuláshoz biztonságos irányelvek kellenek, hogy az valóban a fiatal fejlődését szolgálja

2. A technológia jelentősége

 • a pályainformációk megosztása csak tárcaközi koordinációval képzelhető el jó minőségben
 • a minden állampolgárnak biztosítandó minimális digitális írástudásba beletartozik a saját pályaépítéshez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása is
 • a kormányzatoknak a digitális tanácsadási szolgáltatásokat egy nagyobb e-kormányzati stratégia részeként érdemes és szükséges vizsgálniuk
 • az on-line tanácsadási eszközöket pályaorientációs szakemberekkel együtt kell fejleszteni, tesztelni, bevezetni és működtetni
 • a tanácsadókat ki kell képezni arra, hogy e-tanácsadási szolgáltatásokat tudjanak nyújtani (pl. co-browsing)
 • a tanácsadók etikai kódexét ki kell terjeszteni a digitális tanácsadásra is

3. A beruházások megtérülése (ROI)

 • a jelenleg már elérhető adatokat, monitoring eredményeket át kell vizsgálni mielőtt a tanácsadási rendszerekről bármilyen megállapítás születik
 • tekintettel, hogy a pályaorientáció mindig is az oktatásügy és a munkaügy, szociálpolitika keresztmetszetében volt van és lesz, olyan indikátorokat érdemes kialakítani, amely mindkét terület számára értelmezhető és hasznos
 • fontos a hosszú távú, longitudinális kutatások megerősítése
 • egységbe kell foglalni a gyakorlati szakemberek, szakpolitikusok és kutatók, elemzők tevékenységét

4. Integrált szakpolitikák: rendszer, ami működik

 • az országoknak nemzeti életpálya-építési stratégiákat kell kialakítaniuk
 • és ezeket tárcaközi koordináció mellett végrehajtaniuk és után követniük.

Természetesen mind a négy témakör a pályaorientációs szakpolitika jelenét és jövőbeli fejlesztésének lehetőségeit járta körül.

kommüniké letöltése

A migránsok munkaerő-piaci integrációja nélkül nem megy!

Idén Japánban került sor az IAEVG tisztújító kongresszusára. A 2015. szeptember 18-21-én megrendezett konferencia címe „Karrierek újrakonstruálása nem kiszámítható külső erők hatására’ volt. (weboldal) A konferencia egyben tisztújító rendezvény is volt. Az igazgatótanács új elnöke a francia kutató Dr. Suzanne BULTHEEL lett. A 2016-2019-re megválasztott igazgatótanácsba a rendszerváltás után másodszor választottak magyar tagot. A 90-es évek elején az ELTE részéről Dr. Ritoók Magda került be a tanácsba, a mostani választáson Dr. Borbély-Pecze Tibor Borsot választották meg tagnak.

A konferenciát erős japán túlsúly képviselte, amelyet számos japán professzor előadása tett emlékezetessé. A konferencia által elfogadott kommüniké ezúttal a migránsokkal kapcsolatos tanácsadási feladatokra hívja fel a figyelmet. A dokumentum hangsúlyozza, megfelelő stratégia nélkül a migránskérdés nem kezelhető Európában. Az újonnan érkezők munkaerőpiaci és oktatási integrációja nélkül nem lehet továbblépni. Ez az integráció mind a két (az érkező és a fogadó félre9 nézve is alapvető elvárás kell, hogy legyen.  Az egyéni oktatási és munkapiaci integrációban a pályatanácsadók meghatározó szerepet játszanak, amelyet a nemzeti kormányoknak fel és el kell ismerniük.

Megfelelő integráció (munkapiaci, oktatási, szociális) hiányában a migránsok én-biztonsága alacsony fokú marad, amely melegágya lehet a későbbi társadalmi problémáknak, zavargásoknak.

kommüniké letöltése

 

 

 

Rovat: 
LLG Policy