Kilenc ország foglalkoztatási gyakorlatából levonható következtetések

A vizsgált országokban a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási stratégiai, foglalkoztatáspolitikai koncepcionálása, akciótervi meghatározásai, ugyan eltérő módon, de realizálódnak és összhangban állnak az Európai Unió Fogyatékosügyi Stratégájával. Az európai államok foglalkoztatási intézkedéseit e tárgykörben alapvetően három csoportba lehet sorolni. Ezek a következőek: fogyatékosság-függő beavatkozások; általános foglalkoztatási intézkedések; kvótarendszerek. A fogyatékosság-függő foglalkoztatáspolitikai intézkedések kifejezetten specifikusak, és általában izoláltan céloznak meg egy-egy csoportot. Jelen összehasonlító elemzés rendszerezi azokat a legfontosabb tapasztalatokat, gyakorlatokat, módszereket, amelyek komplex módon járulnak hozzá a foglalkozási rehabilitáció innovációjához.

PDF

 

Rovat: 
Archív 2018
Lapszám: 
2018/3