A jövő munkahelye az IPAR 4.0 tükrében

Az Európa 2020, az Európai Unió tíz éves növekedési és foglalkoztatási stratégiája, nem csupán válságkezelési stratégia, hanem a jövőbe mutató cselekvési tervek alapjául szolgálhat. Irányelveit követve látható, hogy a fő két fókuszpontja a fenntartható fejlődés, illetve az inkluzív növekedés. Az öt kiemelt cél és a hét kiemelt kezdeményezés számos ponton érinti a vállalati human erőforrás menedzsment területeit, így a képzés, a társadalmi felelősségvállalás, illetve a foglalkoztatás és erőforrás hatékonyság terén lényeges szemléletváltást tükröz. A dokumentum a Lisszaboni Stratégia eredményeire építve a teljes társadalomra kiterjedő, környezettudatos szempontokon alapuló gazdasági növekedést tekinti fő céljának. Az online piacok erősítése, a munkaerőpiackereslet-kínálati összhangjának megteremtése kedvez a kisvállalkozásoknak. Tapasztalatok szerint ezen piaci szegmens elvárásait a gyorsabb reagálásra képes KKV-k hamarabb teljesíthetik nagyobb méretű versenytársaiknál. A versenyelőny elérésének, megtartásának alapfeltétele egy új, a kihívásoknak megfelelő HRM stratégia, amely az Ipar 4.0 radikális technológiai változásait követve egy teljesen új megközelítést fogalmaz meg.

PDF

 

 

Lapszám: 
2018/2