Jogérzet és jogtudat a munka világában

 
A munkáltatási politizálás fejlett jogismeretre és gondosan kimunkált jogtudatra épít. A jogérzet és a jogtudat számos torzulást, antiszociális transzpozíciót él meg. Legalábbis ezt mutatja a hétköznapi iuris dictio. Jogesetek sora jelzi, hogy maradt még valami a két évtizeddel ezelőtt lezárni szándékolt múlt munkaerkölcséből. A munkáltatási politizálás passzív alanyai többnyire a romák, de más szenzitív munkavállalói csoportok is áldozattá válhatnak. Egyes munkavállalók nemegyszer a Katz-féle instrumentális szociális igazodási funkcióval ellentétes, önpusztító viselkedéssel vonják magukra munkáltatójuk haragját. A munkáltató imponderábilis közrehatása, melyet sokszor csak „provokáció”-ként hivatkoznak a bíróság előtt, nem kerülheti el a kutató figyelmét. Ennek is megvan a maga helye: ha nem is a jogi értékelésben, de a szociológiai vizsgálatokban mindenképp.
 
 
 
 
Lapszám: 
2010/3