A járvány felgyorsíthatja a robotizációt és az új típusú munkahelyek terjedésén túl az ingatlanpiacot is

Egyes elemzők szerint a COVID-19 járvány egyik következménye lehet a robotizáció felgyorsulása. A cikkben a szerző alapvetően az IMF szakértői 2021. április 21-én megjelent tanulmánya főbb megállapításaira támaszkodva, továbbá a témához kapcsolódó néhány más forrás megemlítésével hipotetikus jelleggel felvázol néhány olyan folyamatot, amely módosíthatja a neo-globalizáció trendjeit, tovább élezve az alacsony képzettségű munkaerő munkaerő-piaci hátrányaiból eredő feszültséget. Egyúttal utal arra, hogy esély van a korábban általános foglalkoztatási rendszer további lazulására, az új típusú, pl. a munkavállaló otthonában végzett munkavégzés iránti igény fokozódására.

PDF