A humántőke relevanciája Japán gazdasági fejlődésében és növekedésében

Japán gazdasági és társadalmi fejlődése kapcsán egyértelműen kijelenthető, hogy egyrészt egy igencsak ellentmondásokkal teli folyamatként ábrázolható, s ebből eredően számos tudományos vita forrását is képezi, másrészt pedig egy sikeres felzárkózási és növekedési szcenárió kiváló példájaként is szolgál. Jelen írásban kettő olyan kulcstényező vizsgálatára kerül sor, melyek nagymértékben hozzájárultak Japán hosszú távú gazdasági növekedéséhez. Az egyik attribútum nem más, mint az ország sikeresen működő FDI kihelyezési stratégiája a világgazdaság különböző térségeibe, országaiba, s utóbbi tevékenység fogadó gazdaságoknál megjelenő járulékos hatásai. A másik tényező pedig a színvonalas humántőke megteremtésére és fenntartására irányuló gyakorlat, melynek révén Japán magas hozzáadott értékű termékek – hazai és leányvállalatai révén, külföldön történő – előállításával gondoskodik magas szintű gazdasági teljesítményének további fejlesztéséhez.  

„A japán tőkebeáramlás humántőke-feltételei” címmel a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2019. március 7-én szakmai rendezvényt tartott. A cikk az elhangzottakat összegzi a szerző saját kutatásaival alátámasztva és kiegészítve.