HR-esek: egy hivatásról

A cikkben a szerző átfogó képet ad a HR szakma és az üzleti vezetők együttműködéséről, figyelembe véve a HR Tükör kutatás során szerzett tapasztalatait, illetve a gazdasági válság fejleményeit. A mi a dolga a HR-eseknek a szervezetben? – kérdésre a válasz, hogy együttműködésben az üzleti, vonalbeli vezetőkkel – ahol, ők a HR ügynökei – biztosítsák a szervezetben a jó gyakorlatokat az emberek vezetésére. Az értelmező és dilemmafelvető gondolatok után áttekinti, hogy a nemzetközi színtéren melyek a HR gyakorlat legfontosabb trendjei ebben a helyzetben. A trendeket két nagy csoportba osztja aszerint, hogy a HR szervezeti működésére, illeszkedésére, illetve a HR tevékenységek tartalmára, fókuszára vonatkoznak-e. Véleménye szerint a válság lehetőség és veszély is egyben. A lehetőség oldalon az áll, hogy a HR most nagy figyelmet kapó, közvetlen üzleti prioritást élvező feladatokon dolgozhat együtt a felsővezetőkkel. Most kézzel foghatóan mutatkozik meg egyes HR tevékenységek, rendszerek üzleti eredményt befolyásoló hatása: fizetések, létszám/leépítések, munkavégzési formák (részmunkaidő, szerződés dolgozók), szervezeti változások közepette a belső kommunikáció, a kulcsemberek és tehetségek megtartása, motiválása. Érdekes dilemma, hogy miként lehet a motivációt fenntartani a kedvezőtlen változások – erősödő félelmek, csökkenő szervezeti és egyéni teljesítmények, sokszor csökkenő fizetések – közepette. 

Lapszám: 
2010/4