Hatóság vagy szolgáltatás? Vita a foglalkoztatási szolgálat jövőjéről

A gyors ütemben átalakuló munkaerőpiac, a munkanélküliség helyett egyre markánsabb munkaerőhiány a magyar foglalkoztatási szolgálat feladatainak és szervezetének korszerűsítését igényli. Egy ilyen folyamatnak voltunk tanúi a közelmúltban, azonban ennek eredménye szolgálat önállóságának fokozatos elvesztése, a munka szakmai tartalmának esetlegessé válása. Eközben az Európai Unió foglalkoztatási szolgálatai (European Network of Public Employment Services) is igyekeznek összehangolt célokat kitűzni, amelyek az Európa 2020 Stratégia és ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatási szolgálatok 2020-ig terjedő stratégiájának megvalósítását szolgálják.

Mindez számos kérdést vet fel, többek közt, hogy a szervezet tevékenységében a hatósági vagy a szolgáltató jelleg domináljon-e. Avagy másfél évtizeddel az uniós belépést követően hogyan lehet egységesen és szakszerűen működtethető nemzeti szolgálatot felépíteni. A Munkaügyi Szemle fórumot kíván nyújtani e kérdések megválaszolásában érzékelhető véleménykülönbségek ütköztetéséhez.

Elsőként az NFSZ két korábbi regionális vezetőjének írását közöljük. Az első cikk az NFSZ álláskeresői ügyfélkategórizálási rendszere korszerűsítésének tapasztalataihoz kapcsolódik. A második az eredeti koncepciót és a jelenlegi gyakorlat szembesítéséből von le következtetéseket.

PDF

Rovat: 
Archív 2019
Lapszám: 
2019/2