Gondolatok a képzés és foglalkoztatás összehangolásának céljáról és módszereiről

A Munkaügyi Szemle 2008. évi III. számában jelent meg Dávid János – Fülöp Edit „A munkaerő-kereslet szakmaszerkezeti előrejelzése. A kereslet és az oktatási kibocsátás egybevetése” című tanulmánya. A tanulmány alapjául szolgáló kutatással kapcsolatban több elvi és módszertani kritikai észrevétel fogalmazható meg. Jelen cikkben azonban ezeket teljes körűen nem részletezem, hanem a felhasználók számára legizgalmasabb kérdésről, a képzés és a foglalkoztatás összehangolásának témaköréről fejtem ki véleményemet.

 

Lapszám: 
2009/2