Fogyatékos munkavállalók és a jövő munkaerőpiaca: kihívások és esélyek

A fejlett, modern társadalmakban kiemelt cél, hogy az emberek társadalmi folyamatokba való bekapcsolódásának, részvételének ne legyenek akadályai, amely természetesen a társadalom fogyatékkal élő tagjaira is vonatkozik: fogyatékos nőknek, férfiaknak, fiatalabb és idősebb korosztályoknak egyaránt képesnek kell lenniük arra, hogy egyenlő feltételek mellett élhessék mindennapi életüket, korlátozás nélkül bekapcsolódhassanak a társadalmi folyamatokba és hozzáférhessenek a társadalom által biztosított szolgáltatásokhoz. A fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzete a szisztematikus foglalkoztatáspolitikai erőfeszítések ellenére a fogyatékosság nélkül élő csoportoknál lényegesen kedvezőtlenebb képet mutat világszerte. Ez a helyzet azonban nem tekinthető statikusnak, a folyamatosan változó munkaerő-piaci környezet, a gazdasági, társadalmi, környezeti változások, vagy éppen a technikai fejlődés egy globalizált világban könnyen új helyzeteket teremthet. A tanulmány az EFOP-3.4.4-16-2017-00004 projekt keretében a 21. század elején érzékelhető munkaerő-piaci trendek bemutatása mellett a fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci kihívásait és esélyeit vizsgálja az előttünk álló időszakban.

PDF

Rovat: 
Archív 2019
Lapszám: 
2019/3