Fogyatékos hallgatók esélyegyenlőségének jogi keretei a felsőoktatásban

ENSZ egyezmény, az Európai Unió és a hazai Fogyatékosügyi Stratégia is kiemeli az oktatás szerepét fogyatékkal élők integrálásában. A tanulmány először áttekinti a jogszabályokban és egyéb dokumentumokban használt fogalmakat, majd elemzi a fogyatékosok felsőoktatásban való részvételét meghatározó jogszabályi környezetet. Így bemutatja a fogyatékkal élő hallgatók jogait biztosító általános és speciális – a fogyatékosság jellegére reflektáló – jogszabályokat, részletezve, hogy az egyes fogyatékosság típusokhoz milyen speciális rendelkezéseknek kell megfelelni a felsőoktatási intézménynek ahhoz, hogy az oktatási szolgáltatás a fogyatékkal élő hallgató számára egyenlő eséllyel igénybe vehető legyen, és ezáltal megfeleljen a törvényben is rögzített követelményeknek.

PDF

Rovat: 
Archív 2019
Lapszám: 
2019/3