Fiatal európaiak: foglalkoztatási és szociális kihívások előtt

2022-ben, a Fiatalok Európai Évében az Európai Tanács „Foglalkoztatás és társadalmi fejlemények Európában” (Employment and Social Development in Europe) c. éves jelentése a COVID -19 válság gazdasági hatásaival összefüggésben az európai fiatalok foglalkoztatási és társadalmi helyzetének kihívásaira fókuszál. Az ez év júliusában közzétett elemzés azt mutatja, hogy a teljes népességhez képest a fiatalok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetét erősebben érintette a világjárvány, a kilábalásuk pedig hosszasabban elhúzódik.

A fiatalok válsággal összefüggő nehézségei a kiszolgáltatottabb és bizonytalanabb munkaerő-piaci helyzetükhöz kapcsolódik, amelyet az egyéni adottságok súlyosbíthatnak, például a hátrányos társadalmi-gazdasági háttér. A 30 év alattiak továbbra is jelentős kihívásokkal néznek szembe, hogy munkát, illetőleg, hogy a készségeiknek és tapasztalataiknak megfelelő foglalkoztatást találjanak. Míg 2021-ben, különösen az év vége felé csökkent a fiatalok munkanélkülisége, 1 százalékponttal így is magasabb maradt, mint a válság előtt, 2019-ben volt.

A foglalkoztatottak közül csaknem minden második fiatalnak (45,9%) volt ideiglenes szerződése, míg az összes munkavállaló esetében 10 főből ez egy fő esetében igaz. A fiatalok helyzetét az is nehezíti, hogy munkajövedelmük már a járvány előtt is ingadozóbb volt, mint az idősebb korosztályoké. A fiatalok háztartásai nagyobb arányban éltek szegénységben, s napjainkban 61%-uk aggódik amiatt, hogy a következő tíz évben megfelelő lakást tud fenntartani.

A fiatalok előtt álló kihívások iskolai végzettségüktől és társadalmi-gazdasági hátterüktől függően változhatnak. A középfokú végzettségűek 19 százalékponttal kisebb valószínűséggel kerülnek olyan helyzetbe, ahol nem dolgoznak, és nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ez a kockázat 28 százalékponttal alacsonyabb. A fiatalok neme egy másik tényező, amely közöttük egyenlőtlenséghez vezethet. Pályakezdésükkor a fiatal nők az EU-ban átlagosan 7,2%-kal keresnek kevesebbet férfi kollégáiknál, s ez a különbség növekszik az életkorral.

Az európai fiatalok előtt álló kihívások kezelését illetően a 2022-es ESDE kiemeli az oktatás és a készségek fontosságát, amelyhez tagállami szinten további számos aktív munkaerő-piaci és szociálpolitikai beavatkozás társulhat, támogatva a fiatalok sikeres munkaerő-piaci integrációját és társadalmi befogadását. A jelentés előrejelzése szerint a fiatalok támogatására az év során további uniós kezdeményezések várhatók.

 Letöltés: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25875&langId=en#page=7&zoom=auto,-178,841