Európai Uniós Szociális Csúcs: a Portói Nyilatkozat

 A tagállamok vezetői 2021. május 8-án Portóban egyhangúan elfogadták az EU 2030-ig szóló szociális stratégiájaként a szociális jogok európai pillérének végrehajtását célzó cselekvései tervet. A foglalkoztatás és a képzés fejlesztése, valamint a szegénység csökkentése terén konkrét számszerű célokat tartalmazó dokumentum aláírásával az államfők többek között hitet tettek az egyenlőtlenségek csökkentése, az esélyegyenlőség erősítése, a fiatalok kiemelt támogatása mellett.

 Az elfogadott cselekvési tervben szereplő 78%-os foglalkoztatási, 60%-os felnőtt képzési célok, valamint a szegénységben élők számának 15 millióval történő csökkentése a Covid-19 világjárványt követően a zöld és digitális átállás felgyorsítását célzó, méltányos, fenntartható helyreállítást eredményező uniós reformok összefüggéseibe illeszkedik. A kitűzött célok végrehajtása az eltérő tagállami körülmények figyelembevételével, az európai szemeszteren belüli szakpolitikai koordinációs rendszer keret részeként valósul meg.

 A Nyilatkozat értelmében a foglalkoztatás terén Európa fokozatos talpra állását követően a munkahelyek védelme helyett a foglalkoztatás teremtése és a munkahelyek minőségének javítása lesz az elsődleges feladat, amelyben rendkívül fontos szerep hárul majd a kis- és középvállalkozásokra.

Az oktatás és a készségek kiemelt helyet foglalnak el a zöld és digitális átállás kihívásainak kezeléseként várható, az oktatásba, a szakképzésbe, az egész életen át tartó tanulásba, a továbbképzésbe és az átképzésbe invesztáló beruházások hasznosításában, a szükséges munkahelyváltások előmozdításában. Ez utóbbi részeként a digitalizációval, a mesterséges intelligenciával, a távmunkával és a platformalapú gazdasággal összefüggő változások elősegítése során különös figyelmet igényelnek majd a munkavállalói jogok, a szociális biztonsági rendszerek, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megerősítését célzó kezdeményezések.

Az egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem és a szegénység problémájának kezelése mellett a Nyilatkozat kiáll a különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő társadalmi csoportok, például a tartósan munkanélküliek, az idősek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok helyzetének javítása mellett. A tagállamok fokozni fogják a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet és aktívan kívánnak fellépni a nemek közötti foglalkoztatási, bér- és nyugdíjkülönbség megszüntetése, valamint a mindenkit megillető egyenlőség és méltányosság előmozdítása érdekében.

 További kiemelt feladat a fiatalok támogatása, akiket rendkívül hátrányosan érintett a Covid19-válság, alapjaiban megzavarva munkaerőpiaci részvételüket, valamint oktatási és képzési terveik megvalósítását. A fiatalok a dinamizmus, a tehetség és a kreativitás nélkülözhetetlen forrását jelentik Európa számára melynek kiaknázását a kapcsolódó uniós programok (pl. Erasmus +) kiterjesztésével kell elősegíteni.

 Bővebben: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&newsId=10004&furtherNews=yes