Európai fogyatékosügyi és parkolókártya

2023. szeptember elején nyilvánosságra hozott irányelv tervezetében az Európai Bizottság egy európai fogyatékossági kártya bevezetését, valamint a fogyatékkal élők jelenlegi európai parkolókártyájának továbbfejlesztését javasolja. Mindkét kártya biztosítja a fogyatékosság státuszának következetes elismerését az egész EU-ban és elősegíti, hogy a fogyatékkal élők egyenlő alapon hozzáférhessenek különleges feltételekhez, kedvezményes elbánáshoz és parkolási jogokhoz, amikor egy másik uniós országba látogatnak.

A Fogyatékossággal élők Európai Kártyáját és a Fogyatékossággal élők Európai Parkolókártyáját létrehozó irányelvjavaslatot a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 2021-2030 közötti EU-stratégia keretében hirdették meg. A javaslat összhangban van a szociális jogok európai pilléréből az esélyegyenlőség és a fogyatékkal élők befogadásának elveivel is.

 A javaslat hozzájárul a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló - UNCRPD – ENSZ egyezmény EU általi végrehajtásához, amelynek az EU és valamennyi tagállama részes fele. Az ENSZ egyezmény kötelezettségeket tartalmaz a részes államok számára, hogy a fogyatékossággal élő személyek szabad mozgáshoz való jogát másokkal egyenlő alapon ismerjék el. Az egyezményt elfogadó államokat arra is felkérik, hogy tegyenek hatékony intézkedéseket a fogyatékossággal élő személyek lehető legnagyobb függetlenséggel történő személyes mobilitásának biztosítására, beleértve a személyes mobilitásuk megkönnyítését az általuk választott módon és időpontban, valamint megfizethető áron.

 Az Európai Fogyatékossági Kártya a fogyatékosság elismert igazolásaként szolgál majd az Unió tagállamaiban, egyenlő hozzáférést biztosítva a különleges feltételekhez és a kedvezményes elbánáshoz a köz- és magánszolgáltatásokban, beleértve például a közlekedést, a szállítást, a különböző kulturális és szabadidős események, színhelyek megfelelő elérhetőségét.

 A jelenlegi Európai Parkolókártya javasolt továbbfejlesztése lehetővé teszi a fogyatékkal élők számára, hogy ugyanazokat a parkolási jogokat érvényesítsék minden tagállamban. Az új kártyának kötelező érvényű közös formátuma lesz, amely felváltja a fogyatékkal élők nemzeti parkolókártyáit.

 A kártyákat az illetékes nemzeti hatóságok állítják ki.

Bővebben:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10652&pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=eu_social_newsletter