Elhelyezkedési esélyek vizsgálata a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében

Jelen tanulmány fő kérdésköre a szegedi egyetemisták aktuális munkaerő-piaci helyzetének elemzése köré épül, központi elemét a hallgatók szubjektív megítélése alkotja. Ennek fényében bemutatásra kerülnek azok a tényezők, amelyek jelentős hatással lehetnek a diploma megszerzését követően a munka világában történő elhelyezkedésre. Kérdőíves vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy milyen mértékben képes megtartani Szeged és ezzel együtt a Dél-alföldi régió a Szegedi Tudományegyetemen tanuló hallgatók szellemi tőkéjét. Mennyire jellemző a diákokra, hogy el akarják hagyni a térséget, mert elenyésző esélyt látnak a szakmájukban való elhelyezkedésre? Pozitívan hat-e a tanulás mellett folytatott munkavégzés a régióban maradásra a diploma megszerzését követően?
Azt feltételeztük, hogy magas a Dél-alföldi régióból való tudás-tőke elvándorlás, amelynek hátterében az állhat, hogy a fiatalok nem tudják megfelelően kamatoztatni a megszerzett tudásukat, nincs kielégítő kereslet a munkaerőpiacon ebben a térségben. A tanulás és munkavégzés kapcsán arról szerettünk volna bizonyítást nyerni, hogy nem a végzettségüket tartják a legfőbb tényezőnek az elhelyezkedést illetően a hallgatók, hanem fontosabb számukra a már kiépített kapcsolati hálójuk megtartása és a már megszerzett munkatapasztalatuk.

PDF

Lapszám: 
2017/3