Életpálya-építési szakpolitika Skóciában

Életpálya-építési készségek keretrendszere és szakemberek képzése a skót polgárok számára

Borbély-Pecze Tibor Bors - Gyöngyösi Katalin

 

Az 1999 óta újra létező skót kormányzat egyre aktívabb az életpálya-tanácsadási szakpolitika terén. A kettőezres évek vége óta Skills Development Scotland néven ismert állami ügynökség magába olvasztott a Career Scotland szervezetet is, amely Európában egyedülálló módon minden 15-19 év közötti fiatal számára kötelezővé és elérhetővé tette a pályakezdési tanácsadást. 2012 nyarán a - 2014-es népszavazást követően függetlenségre készülő adminisztráció- újabb lépéseket tett egy egységes életpálya-tanácsadási rendszer kialakítására, megelőzve ezzel a legtöbb államot. 

 A 2012 júliusában megjelentett két dokumentum az Életpálya-építési készségek keretrendszere Skócia számára és a pályatanácsadók szakképzettsége és szakmai továbbképzése címeket viseli. A skót kormány értelmezése szerint az életpálya-építési készségek (CMS, career managment skills) egy nemzet szintjén azt jelentik, hogy a „képessé vállunk a jövőnk befolyásolására”. Ez a fajta befolyás azonban csak annyiban származik a kormánytól és a kormányzati szervezetektől, hogy minden állampolgára számára elérhetővé teszi az életpálya-építési készségek elsajátítását.

 Az Életpálya-építési készségek keretrendszere Skócia számára című dokumentum részletesen bemutatja, hogy mit tanult az ország a nemzetközi tapasztalatokból, hogyan mobilizálta az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózatban (ELGPN) összegyűlt tapasztalatokat s épít fel mindezek alapján saját stratégiáját. Az életpálya-építési készségek stratégiája alkalmazkodik a 2007-es skót LLL stratégiához, annak egyik építőkövét jelentve az LLL stratégia megvalósítását szeretné előmozdítani. Ahogyan a dokumentum megfogalmazza az egyéni pályafutás szerepét; az egyén életpálya-építési egy egyéni utazásként fogható fel, amely során formális, nem formális és informális utakon is tanulunk, e tanulási folyamatnak része az pályainformáció-nyújtás (advise) és a pályatanácsadás (guidance) is, s a keretrendszerre azzal a céllal jött létre, hogy az állampolgár körül támogató jelleggel összeszervezze mindazokat az intézményeket és segítőket, akik ezt az utazást támogatni tudják.

 Az új keretrendszer a 3-18 év közötti fiatalokat célozza és kiemelten foglalkozik a szenior (középiskola felső tagozatos, 16-18 éves) fiatalok pályaválasztásának támogatásával. A dokumentum szándéka szerint; a kormányzat oktatáspolitikai és foglalkoztatáspolitika célja az, hogy a fiatalok száméra megfelelő tanulási és munkatapasztalat szerzési lehetőségeket teremtsenek, amely serkentőleg hat személyiségük fejlődésére és későbbi pályafutásukra egyaránt.

 A Skót Kormány elfogadta az európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat definícióját az életpálya-építési készségekről, miszerint „Az életpálya-építési készségek valójában az egyéni kompetenciák változatos halmazát jelenti, amelyek elsajátítását egyéni és csoportos formában elő lehet segíteni, s amelyek megszerzése képessé teszi az egyént arra, hogy összegyűjtsön, értelmezzen és szintetizáljon az önismereti, oktatási és munkaerő-piaci információkat. Valamint képessé teszi az egyént arra, hogy e szintézis alapján pályatervet készítsen, vizsgáljon felül vagy valósítson meg.” (Ronald Sultana, ELGPN 2009)

 A stratégia komolyan veszi, hogy az életpálya-építési készségek az egyénhez kötődnek és csak horizontális kormányzati feladatkiosztásban értelmezhetők. Végül e készségek felhasználhatóságát konkrét, életszerű kompetenciák meglétéhez köti. A dokumentumot a Skót Kormány 2012-ben hat-hétig tartó nemzeti és nemzetközi konzultációra bocsátotta annak elfogadása előtt.

 A pályatanácsadók szakképzettsége

 A keretrendszer megvalósítását szolgálja egy másik támogató dokumentum, amely a pályatanácsadók szakképzettsége és szakmai továbbképzése címeket viseli és szintén idén nyáron fogadta el a kormány. A kormányzati anyag a MEF adatokra építve elemzi a skót életpálya-tanácsadási iparágban érintett munkavállalók összetételét. A 2010-es adatokat felhasználva 3274 fővel számol – így szektorokon átívelő módon összegzi a szakemberek adatait- majd a skót képesítési keretrendszer alapján tesz különbséget az egyes munkavállalók illetékessége és kompetenciái között.

 A munkaügyi és oktatási tanácsadókat (employability, first contact adviser) információ-nyújtóknak tekinti, aki alacsonyabban képzettek, de a lakossági hozzáférés szempontjából meghatározó a szerepük. A szakma csúcsán a kulcs munkások (key worker) valamint a karrier tanácsadók és (career adviser, education adviser) állnak.   

 Kapcsolódó linkek:

Rovat: 
LLG Policy