Egyoldalúság vagy kompromisszum?

A „közalkalmazotti lét” specialitásai, avagy a kinevezéstől a jogviszony megszüntetéséig tartó munkajogi tanácsok

A szerző a közalkalmazotti kinevezéstől annak módosításán át a megszüntetésig mutatja be egy-egy eset kapcsán, hogy a jognyilatkozatok módosítására egyoldalúan vagy a felek kölcsönös megállapodása alapján van-e lehetőség. Az eseteket az egészségügy területéről merítette, mivel ezen a téren gyakorló jogász immár tízedik éve. A kinevezés feltételeinek és követelményeinek felsorakoztatása (pályáztatás, erkölcsi bizonyítvány, előző jogviszonyok igazolása, gyakornoki idő kikötése) után ismerteti a kinevezés módosításának jogszerűen egyoldalú lehetőségeit. A munkaköri leírás jogi jellegének bemutatását követően pedig a munkaidő-beosztás szabályrendszerét ismerteti, végül pedig a nyugdíjazás miatti felmentési módok anomáliáira tér ki. A tanulmány egyaránt nyújt gyakorlati segítséget munkáltatóknak és közalkalmazottaknak annak eldöntéséhez, hogy jognyilatkozatuk érvényességéhez szükséges-e a kompromisszum, vagy elegendő az egyik fél nyilatkozata.

letöltés

 

 

Lapszám: 
2015/6