Diszciplínák és a munka (1989-2019)

Elkészült az MTA30 – A magyar tudományos kutatás kiemelkedő eredményei a rendszerváltástól napjainkig (1989–2019) című online kiadvány, amely betekintést nyújt a hazai tudományos műhelyek tevékenységébe, egyúttal tükrözi a magyar tudományosság tartalmi sokszínűségét, megőrizve az egyes diszciplínák hagyományait, idézési szokásait és stiláris eltéréseit.  A cikk az érintőleges, vizsgált tudományágak eredményeit összefoglaló kutatók munkára, foglalkoztatásra, illetve a munkaerőpiacra vonatkozó, illetve azokra közvetlenül ható folyamatokra utaló főbb gondolatait összegzi. A tudományágak említése csak részben követi a kiadvány, illetve egyszersmind az akadémiai osztályokhoz tartozó egyes résztudományok sorrendjét.

PDF

Rovat: 
Chronica Laboris