Cselekvési terv a szociális jogok európai pillérének végrehajtására

 

Európa következő, 2030-ig szóló szociális stratégiájaként az Európai Bizottság március elején cselekvési tervet tett közzé a szociális jogok európai pillérének végrehajtására, azzal a céllal, hogy a 2017-ben elfogadott politikai alapelvek immár konkrét szakpolitikai intézkedések formájában vezéreljék a megvalósítást. A cselekvési terv 3 konkrét cél, valamint több részcél mellett számos uniós szintű szakpolitikai kezdeményezést is tartalmaz.

 A szociális jogok európai pillére egy 20 szociálpolitikai alapelvből álló átfogó kezdeményezés, amelyet megvalósulása 14 mutatóból álló szociális eredménytábla szerint követhető nyomon. A szociális pillér célja a jól működő és tisztességes munkaerőpiacok és jóléti rendszerek támogatása, különös tekintettel a szociális szempontok jobb integrációjára és megvalósítására.

 A Bizottság három kiemelt uniós célt javasol elérni az évtized végéig a foglalkoztatás, a képzés és a szociális védelem területén, az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival egybehangzóan:

  • 2030-ig a 20–64 éves népesség legalább 78%-ának foglalkoztatottnak kell lennie.
  • A felnőttek legalább 60%-ának évente részt kell vennie képzésen.
  • A szegénység vagy társadalmi kirekesztés veszélyének kitett emberek számát 2030-ig legalább 15 millióval csökkenteni kell.

 A fő foglalkoztatottsági célt a nemek szerinti javadalmazási különbségek felére csökkentése, a sem oktatásban sem foglalkoztatásban nem lévő 15-29 év közötti fiatalok arányának 9%-ra csökkentése (a jelenlegi 12,6-ról), továbbá a korai gyermekgondozás és oktatás kapacitásainak növelése egészíti ki. A felnőttoktatási célhoz társuló részcélok szerint a 16-74 éves korosztály legalább 80%-ának alapvető digitális készségekkel kell rendelkeznie, továbbá a korai iskolaelhagyók számát tovább kell csökkenteni. A szegénység és társadalmi kirekesztés csökkentésének 15 millió keretszámán belül pedig legalább 5 millió gyermek kell, hogy helyet kapjon.

 Noha a konkrét célok eléréséhez szükséges eszközök többsége tagállami hatáskörbe tartozik, az uniós célkitűzések 2030-ig húzódó közös ambíciót tükröznek, amelyhez ez a cselekvési terv jelentősen hozzájárulhat. Ennek elősegítése érdekében a kiegészítő részcélokon túlmenően mintegy féltucatnyi szakpolitikai kezdeményezés is társul mind a három fő célhoz, melyekről bővebben az alábbi linkeken olvasható:

 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0102&from=HU