Szociálpolitika, nyugdíjrendszer

A szociális Európa a Brexit után (összefoglaló az MKT rendezvényéről)

 A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi, valamint Nemzetközi Gazdasági Szakosztálya a Brexit Európára és Magyarországra gyakorolt lehetséges hatásait vizsgálta 2017. november 16-án a Budapesti Gazdasági Egyetemen.

Az Európai Bizottság javaslata a szociális jogok európai pillérének kialakítására

A 20 kulcsfontosságú elvet és jogot tartalmazó szociális jogok pillére iránytűül szolgál a megújított konvergencia-folyamat számára, melynek célja a munka- és életkörülmények javítása Európában.

A nyugdíjrendszer rejtelmei

 A Magyar Tudomány című folyóiratban jelent meg Simonovits András Nyugdíjmodellek – belülről című, a közgazdaság-tudományinál hangsúlyozottan szélesebb rétegek „beavatását” célzó tanulmánya. A jegyzet a dolgozat főbb gondolatainak ismertetésére vállalkozik – rendhagyó kiemelésekkel, kiegészítésekkel és észrevételekkel.

Konzultáció a szociális jogok európai pilléréről

2016. december végéig folyik az Európai Bizottság által ez év tavaszán indított széles körű konzultáció, amely keretében az európai polgárok (így Ön is!) a szociális jogok jövőbeli európai pillérének előzetes tervezetét véleményezhetik.

Fővárosi hajléktalanok közfoglalkoztatásának tapasztalatai

A cikk bemutatja a fővárosi hajléktalan személyek munkaerő-piaci helyzetét, és egy ezzel kapcsolatos, 2013-15 között végzett panelkutatás alapján kitér a hajléktalanok foglalkoztatási problémáinak kezelésére hivatott állami fenntartású közfoglalkoztatási rendszerek működésére.

„Eltartott” nyugdíjasok

A cikkben a szerző röviden összefoglalja, hogy miért véli indifferensnek a nyugdíjak finanszírozása szempontjából a munkaképes korúak csökkenő létszámát, miközben kétségtelen, hogy az időskorúak létszámának rohamos és feltartóztathatatlan növekedése a közeljövő egyik kiemelt társadalmi-gazdasági feszültségforrása.

Tudósítás a "Szociális vállalkozás, mint munkahely" találkozóról

A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Munka Világa műhelyének 2015. október 8-i kerekasztal beszélgetésének résztvevői a szociális vállalkozások hazai mezsgyéin kalandoztak. A szervezők ez alkalommal is olyan szakembereket tudtak meghívni, akiknek nem csak általános rálátásuk van a szektorra, hanem számos eseti ismerettel és évtizedes személyes tapasztalattal is rendelkeznek a területről.

A fejlett országok nyugdíjrendszerei

A Pénzügyi Szemlében jelent meg Halmosi Péter „A nyugdíjrendszerek átalakulása az OECD-országokban a 2008-as válság után” című tanulmánya. (főbb megállapítások)