Szociálpolitika, nyugdíjrendszer

Ezüst generáció a munkaerőpiacon

Nemzetközi összehasonlításban is kirívóan alacsony hazánkban a 65 éven felüliek gazdasági aktivitása. Ennek okait elemzi egy kiterjedt kutatás alapján a Socio.hu online folyóiratban megjelent tanulmány.

Jövőnk a gyermek. Adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához I. (recenzió)

A többéves, széleskörű műhelymunka eredményeinek bemutatását és egy hosszú távú, népesedés- és családpolitikai stratégia kialakításához megalapozott ajánlásokat tartalmazó kötet méltatása.

A leköszönt Juncker-bizottság munkaügyi és szociális prioritásai

A november végén leköszönt Juncker-bizottság 2014 őszén a mandátumát több szociális Európa ígéretével kezdte.  Az eredményeket összegző bizottsági kiadvány a foglalkoztatás bővülése és a szociális szempontok átfogó erősítése mellett különösen a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítását részletezi, míg más célok tekintetében, mint a munkaerő-mobilitás fejlesztése, a szociális jogalkotás modernizálása és a szociális párbeszéd újraindítása mérsékeltebb előrehaladást mutat.

Társadalmi vállalkozások az élelmiszergazdaságban

A tanulmány kutatási eredmények alapján bemutatja a társadalmi vállalkozások szerepét az élelmiszeriparban és a forprofit vállalkozásokkal szemben mutatkozó különbségeiket.

1. Nyugdíj vagy nem nyugdíj?

 Egy 10-12 írásból álló nyugdíj-sorozat első darabját olvashatja itt az érdeklődő. A munkaügyekhez közel álló, sokakat érdeklő témában a tájékozottság bővítését, néhány érdekes részterület bemutatását tűztük ki célul. Indító cikkünk arra törekszik, hogy a nyugdíjakat elhelyezze az ellátások rendszerében és egy lehetséges definíciót is adjon. Végül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított különféle ellátásokat csoportosítva létszámadatokkal is érzékelteti az egyes ellátás-típusok súlyát, jelentőségét.

2. Kaphatnék egy olyan jó átlagos átlagot?

Azt gondolnánk, az átlagnyugdíj egy egyértelműen azonosítható összeg. Az írás ezt cáfolja és bemutatja, hogy nyugdíjátlag sokféle lehet: induló nyugdíjaké, vagy állományban levőké; adott havi vagy adott évi átlag; főellátásra, vagy teljes ellátásokra vonatkozó átlag. A középértékkel jellemzett sokaság lehet például egy ellátásfajta, egy közigazgatási terület, egy adott finanszírozási forrás. Az átlagot vizsgálhatjuk nemek szerint, vagy az idő függvényében.

3. Nyugdíj lesz a bérből...

A nyugdíj-sorozat újabb cikke a témakör egyik legérdekesebb kérdésével foglalkozik: hogyan kell kiszámítani az induló nyugdíj összegét. Az adott terjedelmi keretek között arra nincs lehetőség, hogy a számítás menetét és részleteit aprólékosan nyomon kövessük. Ezért a fontosabb összefüggésekre helyeztük a hangsúlyt, mindenekelőtt arra, hogy az aktív kori keresethez szervesen kapcsolódik az inaktív kori nyugdíj. Szó esik a számítások során elvégzendő fontosabb feladatokról, mint nettósítás, valorizálás, átlagszámítás.

4. Mikor mehetek már végre nyugdíjba?!

 A nyugdíjsorozat negyedik írása az öregségi nyugdíjkorhatárról szól. Ez a nyugdíjrendszer egyik olyan eleme, amelyet a nem szakmabeliek is ismernek és értenek. Ez a cikk mégis megpróbál újdonságokat és meglepő összefüggéseket bemutatni, felhasználva olyan, látszólag távoli segédeszközöket, mint a matematikai indirekt bizonyítás és a gépkocsi-vontatási, illetve agárverseny hasonlat. Eközben megismerhetjük az előző, valamint a folyamatban levő korhatáremelés főbb jellemzőit, szabályait.

5. Világot látott nyugdíjak

A sorozat ötödik darabja a nemzetközi nyugdíjügyek világába kalauzolja el az olvasót. Ez igen érdekes és színes világ, nem egy váratlan tulajdonsággal. Vannak talán olyanok, akik számára meglepetés, hogy magyar nyugdíjat a Föld 70 – 80 országába folyósítanak, mások esetleg azon csodálkoznak, hogy e nyugdíjak átlagosan feleakkorák sincsenek, mint a hazai címre kiutaltak.

6. Költségvetéstől zárszámadásig

A nyugdíj egyik meghatározó vonása, hogy pénzügyi kategória, aminek következtében számos finanszírozási és költségvetési kérdés vetődik fel vele kapcsolatban. Nyugdíj-sorozatunk legújabb írása bepillantást enged ebbe az önmagában is nagyon összetett, bonyolult világba. Valóban egy pillantásról lehet csak szó, egy adott fogalom éppen csak feltűnik, s már át is kell adnia a helyét a következőnek. Így sorjáznak majd az olyan kifejezések, mint például: munkanyugdíj, alapnyugdíj, DB, DC rendszerek, folyó finanszírozású szisztémák.