Oktatás, pályaorientáció

A pályaválasztási tanácsadás jelene, jövője és fejlesztési lehetőségei (konferencia beszámoló)

2018 őszén már másodszor került sor Egerben egy olyan nagyszabású pályaorientációs rendezvényre, amely közös műhelybe ültette az iskolai pályaválasztás nagyon is különböző szereplőit; a megyei pedagógiai intézetet, a helyi egyetemet és megyei iparkamarát és másokat, bemutatva az aktuálisan futó országos, tankerületi és egyetemi pályaorientációs fejlesztési projekteket.

Validációs eljárások és munkaerőpiacok a 21. század hajnalán

A negyedik ipari forradalomban olyan tudásokat értékel fel a munkapiac, amelyeket a klasszikus ipari munka világa nem ismert, vagy nem számolt velük. Az informatikai vállalkozások világában a tanulás a hosszú életpályák során kilép az iskola, a szakképzés klasszikus világából, így a megszerzett képességeket folyamatosan értékelni kell. Azaz megjelenik a tömeges igény a validáció iránt.

A pályaválasztási tanácsadás jelene, jövője és fejlesztési lehetőségei (konferencia beszámoló)

2018 őszén már másodszor került sor Egerben egy olyan nagyszabású pályaorientációs rendezvényre, amely közös műhelybe ültette az iskolai pályaválasztás nagyon is különböző szereplőit; a megyei pedagógiai intézetet, a helyi egyetemet és megyei iparkamarát és másokat, bemutatva az aktuálisan futó országos, tankerületi és egyetemi pályaorientációs fejlesztési projekteket.

BKIK kiemelt szerepe a duális szakképzés népszerűsítésében – A Learning by Doing projekt

 

BKIK kiemelt szerepe a duális szakképzés népszerűsítésében

A Learning by Doing projekt

"Változni kell!" - IAEVG Világkonferencia

2018 őszén Göteborgban, Svédországban került sor az Iskolai, és Szakképzési Tanácsadók Világszövetésének (IAEVG) találkozójára. A megelőző konferenciákkal kiegészülő rendezvény végül egy hetes program sorozattá állt össze, amely során több mint száz friss kutatás, gyakorlati munka került bemutatásra öt kontinensről. Ez az összefoglaló a konferenciákon elhangzott főbb előadásokba nyújt betekintést.

A pályatanácsadás helyzete Európában a 2018-as NICE konferencia fényében

A NICE Hálózat a pályatanácsadás területén képző európai felsőoktatási intézményeket tömöríti. 2018-ban immáron gyakorló szakemberekkel is kibővülve, a krakkói Jagelló Egyetem adott otthon a hálózat első akadémiai rendezvényének. A konferencián elhangzott főbb megállapításokat itt foglaljuk össze. Az előadások a NICE honlapján http://www.nice-network.eu/krakow2018/ lesznek elérhetőek.

10 éves az Európai Képesítési Keretrendszer

Közösségi minta alapján az elmúlt években megszülettek az EU tagállamok és a társult államok képesítési keretrendszerei, így a magyar rendszer is. Alkalmazásuktól a tanulás és munkavállalás rugalmasságának növekedését várják az oktatási szakértők. A munkaerőpiac oldaláról mindez akkortól válik érdekessé, amikor a konkrét foglalkozások, munkakörök és munkafeladatok is hozzáilleszthetőek lesznek a képesítésekhez.

A munka alapú képzés a szakképzés jövője

 

Gyakorlat teszi a mestert! A munka alapú képzés a szakképzés jövője

Napjainkban Európában- és világszerte a munkaerőpiaci változásokhoz igazodva átalakulóban van a szakmai oktatási rendszer. A szakképzés feltételei, elvárásai  országonként rendkívül változatosak, eltérőek. Európára általánosan jellemző, hogy a duális képzési modell került a középpontba.

18 éves a Gödöllői Pályaorientációs Iskola

 2018. április 6.-án országos szakmai konferenciát szervezett Gödöllőn, a Szent István Egyetemen a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetének Pedagógia és Pályatervezés Tanszéke a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályával kooperációban. A SZIE pályaorientációs tanárképzés nagykorúvá válása alkalmából rendezett tanácskozás délelőttjén négy plenáris előadás hangzott el, köztük a szak elmúlt 18 éve eseményeinek, teljesítményének összefoglalása.