Esélyegyenlőség

A nők lehetőségei egy „férfias” ágazat generációváltásában

A tanulmány a vidéken élő, mezőgazdasággal foglalkozó nők helyzetét elemzi és a generációváltásra való tudatos felkészülés fontosságára és módszerereire irányítja a figyelmet.

A Nőnap története és helye a szakszervezeti mozgalomban

Az ENSZ 1977-ben vette fel világnapjai közé március 8-át, mint a Nemzetközi Nőnapot (International Women’s Day). A szerző óraközi szünetben egyetemi hallgatóival beszélgetett a nők esélyegyenlőségéről, a Nőnapról. Persze ismerik, virágot is vesznek, de hogy mikortól, miért is lett ez ünnep, egyikük sem tudta.

Technológiai lehetőségek a nők munkakörülményeinek javítására

 Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-Tudományi Intézet 2018-ban kiadta a legújabb Munkaerőpiaci Tükör kiadványt, amely a 2017-es statisztikai adatokra fókuszál a magyar munkaerőpiaccal kapcsolatban. A szerzők előző cikke recenzióként szolgált a kiadványhoz és felvetett több fejlesztendő pontot a nők jelenlegi munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatban. Jelen dolgozat ezekre a felvetésekre keresi a megoldási javaslatokat, amelyekhez megvizsgálják a digitális eszközökben rejlő lehetőségeket a nők munkakörülményeinek javítása érdekében.

Az Ifjúsági Garancia az Európai Unióban és Magyarországon

Az Ifjúsági Garancia egy korábban soha nem látott mértékű vállalást kitűző, uniós szintű kezdeményezés egy társadalmi csoport munkaerőpiaci helyzetének javítására. A cikk történeti kitekintést ad a kezdeményezés eredetéről, és röviden bemutatja a hazai rendszert.

Diverzitásmenedzsment: a hat kiemelt kategória. A “Big Six”

 A szerző bemutatja, hogy a nemzetközi diverzitásmenedzsment szakirodalom milyen diverzitáskategóriákkal foglalkozik, és kiemelten melyek relevánsak Európában, illetve Magyarországon.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elemzése országos és megyei viszonylatban

A tanulmány alapját képező kutatás a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetőségeit vizsgálta Somogy megyére fókuszálva a NAV adatbázis és nonprofit szervezetekkel készített mélyinterjúk segítségével.

A nők munkaerőpiaci esélyei növelésének lehetőségei – Gondolatok a Munkaerőpiaci Tükör 2017 alapján

Rövid betekintés a Munkaerőpiaci Tükör 2017 kiadványba, mely az általános magyarországi foglalkoztatási adatok elemzésén túl, központi témaként vizsgálja a nők munkaerőpiaci helyzetét.

Előszó a Munkaügyi Szemle tematikus számához

Fogyatékossággal élő hallgatók a felsőoktatásban és a társadalmi felelősségvállalás