Esélyegyenlőség

Előszó a Munkaügyi Szemle tematikus számához

Fogyatékossággal élő hallgatók a felsőoktatásban és a társadalmi felelősségvállalás

Felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók, pályakezdők – koncepciók és meghatározó tényezők

A tanulmányban a szerző olyan összefoglaló, szintetizáló elveket fogalmaz meg, amelyek hozzájárulhatnak a felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók, pályakezdők befogadásához és az integrációjuk fejlesztéséhez.

A felsőoktatási intézmények gyakorlata a fogyatékos hallgatók esélyegyenlőségének biztosításában. Egy kutatás áttekintő összefoglalása

A „Fogyatékossággal élő hallgatók a felsőoktatásban és a társadalmi felelősségvállalás” című kutatási program keretében a hazai és a határon túli magyar felsőoktatási intézmények esélyegyenlőségi vezetői, referensei körében végzett felmérés eredményeinek ismertetése.

Fogyatékos munkavállalók és a jövő munkaerőpiaca: kihívások és esélyek

A tanulmány a 21. század elején érzékelhető munkaerő-piaci trendekkel összefüggésben a fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci kihívásait és esélyeit vizsgálja.

A fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci szerepvállalása és a felsőfokú iskolai végzettség összefüggései

A fogyatékossággal élő személyek felsőfokú iskolai végzettsége és munkaerő-piaci szerepvállalása összefüggéseinek elemzése a hazai statisztikai felmérések illetve kutatási eredmények alapján.

Diplomás fogyatékosok munkaerő-piaci esélyei

A szerzők a fogyatékos diplomás emberek munkavállalási esélyeit vizsgálták statisztikai adatok, NAV adatbázis és társadalmi szervezetekkel lebonyolított mélyinterjúk segítségével.

Fogyatékos hallgatók esélyegyenlőségének jogi keretei a felsőoktatásban

A tanulmány először áttekinti a jogszabályokban és egyéb dokumentumokban használt fogalmakat, majd elemzi a fogyatékosok felsőoktatásban való részvételét meghatározó jogszabályi környezetet.

Pszichológiai segítő szolgáltatások a felsőoktatásban tanuló fogyatékkal élő hallgatók számára

E rövid áttekintés célja a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló fogyatékkal élő hallgatók számára nyújtott mentálhigiénés-pszichológiai területen végzett tevékenységek bemutatása.

A munkaképesség elbírálásának lehetőségei a fogyatékos hallgatók karrierépítésének elősegítésében. Irodalmi áttekintés

A cikk célja hogy olyan áttekintést adjon a munkaképesség megítélésére jelenleg rendelkezésre álló módszerekről és ezek klinikai relevanciájáról, amelyek általánosan a fogyatékos hallgatók karrierépítésében, pályakezdésében is alkalmazhatók.

Nők a parlamentben a 2018-as választás fényében

A cikk a nők parlamenti részvételének adatait elemzi. Vizsgálja a részvételt meghatározó tényezőket (kompetenciák, társadalmi, támogatás, egyéni motivációk és kapcsolatrendszer, támogató társadalmi környezetet, továbbá a politikai intézmények és a választók esélyegyenlőség iránti elkötelezettsége.) Izgalmas kérdéseket vet fel, többek közt, hogy végül is van-e kimutatható hatása az esélyegyenlőségnek a politikai hatalom csúcsain.