BKIK kiemelt szerepe a duális szakképzés népszerűsítésében – A Learning by Doing projekt

 

BKIK kiemelt szerepe a duális szakképzés népszerűsítésében

A Learning by Doing projekt

A „Learning by Doing” (Dolgozva tanulj) a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) egyik legnagyobb projektje, amelyet a Duna Régió Stratégiájának megvalósítását szolgáló Duna Transznacionális Program támogat, valamint mindegyik Duna-menti ország részt vesz benne. A BKIK 14 ország összesen 24 partnerével dolgozik együtt a több mint 2 millió eurós összköltségvetésű projekten, amely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A Learning by Doing projekt fő célja a szakképzésben érintett helyi szereplők együttműködésre ösztönzése.  A kamaráktól, vállalkozás fejlesztési intézményeken át az oktatási centrumokon keresztül az állami hatóságokig mindenkit egy asztalhoz szeretnének ültetni annak érdekében, hogy a 3 éves projekt végén sikerüljön szakpolitikai javaslatokat, illetve közös transznacionális stratégiákat megalkotni a régióban.

Európában és az egész világon egyaránt átalakulóban van a szakmai oktatás rendszere, igazodva a megváltozott munkaerő-piaci elvárásokhoz. A szakképzés feltételrendszere és a  piac elvárásai országonként rendkívül eltérőek. Európára általánosan jellemző, hogy a duális képzési modell került a középpontba. A Duna-menti országokban működő Learning by Doing nemzetközi projektcsapat az elmúlt 2 évben az alábbiakat valósította már meg a projekt keretében: 

  • azonosították azokat a kulturális különbségeket, amelyek megkülönböztetik egymástól a Duna-menti országok szakképzési rendszereit;
  • forgatókönyveket dolgoztak ki a különbségek leküzdésére;
  • szakmai anyagokat és regionális tudásközpontot hoztak létre.

A BKIK-nak kiemelt szerepe van a projektben: amellett, hogy maga is dolgozik a célok szakmai megvalósításán, vezető partnerként irányítja és felügyeli a 24 partner napi pénzügyi és projektmenedzsmentjét.

A projekt tevékenységei sokrétűek: workshopok, nemzetközi szakértői csereprogramok, tájékoztató rendezvények, tájékoztatási tevékenység, stratégiaalkotás.

A kamara kiemelt figyelmet szentel a szakképzés, a duális képzés, az oktatás és a mesterképzés jövőjének is. A duális szakképzés népszerűsítését iskolákban megvalósuló nyílt napokon kisfilmekkel, szakmai napokkal, szóróanyagokkal támogatja. Szakképzési tanácsadó hálózatot működtet (szülőknek, cégeknek, diákoknak egyaránt), ellenőrzése alatt tartja a gyakorlati képzőhelyeket, pályaorientációt tart, tanulószerződéseket köt.

A duális szakképzés célja, hogy teljes körű szakmai kompetenciatárat adjon át a tanulóknak, melyek képessé teszik őket feladataik hatékony, innovatív ellátására, önállóan és másokkal együttműködve. A tanulók a képzés egy részét nem az iskolában, hanem az intézménnyel szorosan együttműködő cégeknél töltik tanulószerződéses keretek között.

A tervek szerint a következő években a partnerek közösen működtetik majd a regionális tudásközpontot és készítenek elő stratégiai háttéranyagokat az egyes Duna-menti országok kormányzati intézményrendszerei számára.

További információ a duális képzésről és a Learning by Doing projektről:

https://dolgozvatanulj.hu/

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing