Az emberierőforrás-menedzsment egyes területeinek rangsora a szervezetekben

Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy jelen körülmények között a vezetők az emberierőforrás-menedzsment egyes feladatait fontosságuk és jelentőségük alapján hogyan minősítik, melyeknek tulajdonítanak nagyobb szerepet, és melyeket minősítenek kisebb jelentőségűnek. Kitérünk a Karrier Tervezési Rendszerek működésére, az alkalmazottak fejlesztésére. Felmérésünkhöz kérdőívezést alkalmaztunk, a mintába Hajdú-Bihar megyében található szervezetek alkalmazottai kerültek be.

 

 

Lapszám: 
2011/2