Az emberi jogok és a munkajog zsinórmércéi

 

Történeti útját és eredetét tekintve az emberi jogok elsődleges célja, hogy az önkényes államhatalmi működéssel szemben garanciát nyújtson az emberi szabadság és autonómia megőrzéséhez. A jelenkor világának egyik jellemző sajátsága ugyanakkor a társadalom és a gazdaság nem állami szereplőinek, így különösen a vállalatok működésének megnövekedett befolyása, amely egyre összetettebb és egyre jelentősebb hatást gyakorol az emberi jogok szabad érvényesülésére is. Különösen tetten érhető e hatás a munka világában, melynek fő oka a munkaviszony egyensúlytalan természete, illetve a munkavállaló jellemzően kiszolgáltatottabb helyzete. Jelen tanulmány részletesebb bepillantást enged az egyes emberi jogi követelmények munkaviszonyban játszott szerepébe, melynek időszerűségét az új Munka Törvénykönyv megváltozott általános zsinórmércéinek hatályba lépése adja. A tanulmány célja, hogy hozzájáruljon az emberi jogok munkaviszonyban érvényesülő szerepének közéleti vitájához.

letöltés

 

Lapszám: 
2016/1