Az atipikus munka és jövője

1997 és 2004 között az atipikus foglalkoztatás három nagy, statisztikai hivatalok által is mért formájában (részmunkaidőben, határozott idejű szerződéssel, önfoglalkoztatottként) foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatáson belül mind Magyarországon, mind az Európai Unióban gyakorlatilag stagnált. Magyarországon a három említett formában dolgozók aránya 25, az Európai Unióban pedig 46 százalék körüli szinten ingadozott. A nagy eltérést az okozza, hogy Magyarországon jóval szerényebb a részmunkaidős és határozott idejű szerződéses foglalkoztatás, mint az Európai Unióban. (A kép azonban nem teljes, hiszen az EUROSTAT nem mér olyan fontos atipikus foglalkoztatási formákat, mint például a távmunka vagy munkaerő-kölcsönzés.) A cikkben a fenti három atipikus formát az utóbbi kettővel is kiegészítjük. A jövőre vonatkozó helyzet becsléséhez segítséget nyújt az ECOSTAT munkáltatók és munkavállalók között végzett kérdőíves felmérése.

letöltés

 

 

Lapszám: 
2009/1