Az atipikus foglalkoztatás növelésének lehetőségei a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek körében

32-41. old.

Jelen tanulmányukban a szerzők azon kutatásuk eredményeit összegezik, amelyben az atipikus munkaformákat, mint a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának alternatíváit vizsgálták meg. Megállapításaik egyrészt a releváns szakmai források szekunder feltárásán, másrészt a Dél-dunántúli régióban 2017-ben lefolytatott primer, nyílt munkaerő-piaci munkáltatókat célzó kérdőíves megkérdezésen alapulnak. Kutatási eredményeik megegyeznek azokkal az országos tapasztalatokkal, amelyek jellemzik az atipikus formák elterjedését, gyakoriságát, ugyanakkor fókuszukban ezek célcsoport-specifikus alkalmazási lehetőségei, módszertani követelményei álltak. Konklúzióként szakmapolitikai megfontolások, javaslatok megfogalmazására is sor kerül.

PDF

 

 

Rovat: 
Archív 2018
Lapszám: 
2018/6