2008/3

2008/3

 

A 2008. harmadik negyedévi szám tartalommutatója

 

 

 

Fókuszban

 

1     A humán kockázat

 

Tények, trendek, vélemények

 

4     Prugberger Tamás: A munkáltatói kockázatviselés néhány kritikus pontja

6     Bogdán János: A globális vállalatok és a kulturális sokszínűség

9     Elősegíthető-e a civil szféra és az államigazgatás regionális összekapcsolódása?

       (Tésits Róbert)

 

HR és szervezetfejlesztés

 

10    Nagy Szilvia: Mire tanít az abszorbciós görbe?

15    Szilas Roland – Csillag Sára: Stressz a munkahelyen

 

Munkapszichológia

 

26    Soós Juliánna Katalin: A stressz kettős (építő és romboló) természete, és ennek

        érvényesülése a team munkában

32    Kertész Adrienn – Füzér Gábor: Humán kockázat: a vállalati kockázatvállaló 

        magatartás és személyiségjellemzők vizsgálata

 

Munkajog

 

45    Hegedűs Bulcsú: A személyiségi jogok védelme a munkaügyi felvételi eljárás során

51    Hajdú József– Berki Gabriella: trESS – információs adatbázis az uniós szociális

        biztonsági koordinációról

55    Kun Attila: A szociálisan „felelőtlen” foglalkoztatás munkajogon túli egyes

        kockázatairól

 

Szakcikkek tanulmányok

 

61    Dávid János – Fülöp Edit: A munkaerő-kereslet szakmaszerkezeti előrejelzése.

        A kereslet és az oktatási kibocsátás egybevetése

70    Pongrácz László: Átalakuló munkaügyi tevékenység, változó bérezés

 

OHE oldalak

 

74    Top HR-témák Füreden (Bóday Pál)

76    A HR az üzleti teljesítmény motorja. Interjú Kepecs Gáborral és Rolek Ferenccel

 

HR Benchmark

 

78    Petrány Viktória: Benchmarking HR trendek alapján

 

Párbeszéd

 

85    Cél a munkabéke megalapozása. Beszélgetés Kordás Lászlóval, a Társadalmi

        Párbeszéd Központ vezetőjével

88    Szociális párbeszéd új keretek között (Csizmár Gábor)

89    Vitarendezés, kulturált munkaügyi kapcsolatok, preventív mediáció.

        Beszélgetés Kovács Gézával, a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat

        igazgatójával (Mihály Ildikó)

 

Tallózó

 

93    Borbély Tibor Bors – Demkó Olivér: A szociális partnerek szerepe az EU flexicurity

        koncepciójának alkalmazásában

98    Galgóczi Dóra – Kiss Judit: "Jót, s jól" – konferencia a munkahelyi

        egészségfejlesztés jegyében

103   A biztonságot növelő munkaegészségtan kézikönyve (Krisztián Béla)

105   Régió, felnőttképzés, fejlesztési kutatás a Tessedik Főiskola Gazdasági Főiskolai

         Karán (Krisztián Béla)

106   Az egészséges és biztonságos munkahelyek kulcsa: a kockázatértékelés

        (Rolek Tamás)

 

Pálya – Kép

 

108   Talentum, emberfeletti munka, lelki plusz – út az olimpiai sikerekig. Interjú

         Kiss Lászlóval, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitányával (Lantai András)