2002/9

2002/9
 
 
A 2002. évi szeptemberi szám tartalommutatója
 
 
 
 
 
 
TISZTELT KOLLÉGÁK!
 
 
Munkácsy Ferenc: A HR-es csapdája
 
 
SÚLYPONT
 
 
Karrier-menedzsment a gyakorlatban
 
 
TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK
 
 
Nem korrekcióra, hanem irányváltásra van szükség (Beszélgetés Kiss Péter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel)
 
Hovánszki Arnold: Teljesítményértékelés a munkajog szemszögéből
 
Marton Tamás: Magyarország 80 éve tagja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek
 
 
SZAKCIKKEK, TANULMÁNYOK
 
 
Forgács Katalin - Kaucsek György - Simon Péter: A kompetens munkaerő értékelése pszichológiai teszttel és írásanalízisel
 
Fekete György: A teljes agrárkötődésű népesség EU-konform foglalkoztatása?
 
Perczel Tamás: Megfelelő embert a megfelelő helyre (I. rész) (A munkaerő kiválasztása)
 
 
MUNKATUDOMÁNYI FIGYELŐ
 
 
 
 
MUNKAPIAC
 
 
Rimányiné Somogyi Szilvia: Nem versengés, hanem munkamegosztás a civilekkel
 
Szántó Tamás: A Szolgálati informatika fejlesztése
 
Rózsa József: Osztrák - magyar 1: 0
 
Janovics László: A képesség alapján történő munkaerő-kiválasztás
 
Budai Sándor: A munkaerőpiac sajátosságai az ország legelmaradottabb, edelényi kistérségében
 
Szűcsné Kovács Katalin: Anzix Portugáliából
 
Rózsa József: Virtuális tanévkezdés
 
A Munkapiac hírei
 
 
MUNKAJOG
 
 
Bérces Kamilla: Módosult a Munka Törvénykönyve
 
Kiss Ferenc: Munkaügyi szabálysértések (II. rész)
 
Dudás Lilián: A munkaalkalmassági vizsgálatról